Genom att ändra vårt ikoniska blå klistermärke till rosa under oktober månad sänder Chiquitas kvinnliga ambassadör Miss Chiquita ett kraftfullt budskap om utbildning och stöd, som syftar till att öka medvetenheten om förebyggande och tidig upptäckt.

Förebyggande åtgärder är avgörande.

Small change, big difference

Det nya rosa klistermärket, som är gjort för att matcha det rosa bandet, en internationell symbol för bröstcancer, kommer att pryda 200 miljoner av Chiquitas välsmakande gula bananer över hela världen. Dessutom föregår Miss Chiquita med gott exempel genom att ändra sin ikoniska pose till en där hon utför en självundersökning. Under hela oktober månad och därefter uppmuntrar Miss Chiquita kvinnor att göra små förändringar i sina liv, inklusive hälsoutbildning och medvetenhet, för att hjälpa dem att leva en holistiskt hälsosam livsstil. Denna lilla förändring, som görs i samarbete med flera viktiga icke-statliga organisationer på flera marknader, syftar till att inspirera kvinnor att göra en stor skillnad genom att leva ett hälsosamt liv och planera in regelbundna mammografiscreeningar.

Chiquita I samarbete med Bröstcancerförbundet

I det globala uppdraget i kampen mot bröstcancer spelar alla en roll. Vi är stolta över att samarbeta med viktiga globala hälsoorganisationer och ideella organisationer för att sprida budskapet till kvinnor över hela världen om hur viktigt och angeläget det är att gå på sina årliga bröstundersökningar och få tidig upptäckt, utöver att ha en hälsosam livsstil och hälsosamma matvanor.
Vårt samarbete med Bröstcancer förbundet ger oss möjlighet att främja förebyggande och behandling av bröstcancer i Sverige samtidigt som vi ger värdefullt stöd till genomförandet av program som stöder bröstcancerpatienter när de behöver det.

”Varje timme får en kvinna beskedet bröstcancer, ett besked som också påverkar familj och närstående. Tack vare framsteg inom forskningen lever idag 86 procent av de drabbade 10 år efter diagnos. Det är bra men det räcker inte. Vår vision är att ingen ska drabbas. Chiquitas engagemang och stöd är betydelsefullt för fortsatta framsteg i kampen, tillsammans bekämpar vi bröstcancer.”
Marit Jenset, generalsekreterare Bröstcancerförbundet.

Bröstcancer i siffror

– Varje timme får en kvinna i Sverige beskedet bröstcancer
Drygt 8 000 kvinnor och 60 män insjuknar årligen i bröstcancer
– Två av tre bröstcancrar upptäcks vid mammografi
– 86 procent av de som drabbas lever 10 år efter diagnos
– Genomsnittsåldern vid diagnos i bröstcancer är 65 år

Undersök dina bröst varje månad
Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor i Sverige. En tidig upptäckt kan rädda liv. Därför är det viktigt att gå på sin mammografi när man kallas och däremellan själv undersöka brösten.
Om du regelbundet undersöker brösten lär du dig hur de brukar kännas och kan lättare upptäcka förändringar. Ett bra riktmärke är att känna igenom brösten vid samma tidpunkt en gång i månaden.
Ladda ner appen Klämdagen så får du en påminnelse direkt i mobilen. Appen innehåller instruktioner och bilder som visar hur du gör. Den finns dessutom på fler språk.

Våra recept