integritets policy

Tack för att du besöker och använder våra webbplatser, våra sociala mediesidor och våra applikationer (”webbplatser”).

Chiquita respekterar din rätt till integritet när du använder våra webbplatser eller när du interagerar med oss. Detta meddelande förklarar hur och för vilka ändamål vi använder den information som samlas in om dig via våra webbplatser, offlineprogram, tävlingar och evenemang.

VÅRA INTEGRITETSPRINCIPER

Chiquita respekterar din rätt till integritet. Här är våra huvudprinciper:

 • Vi strävar efter att skydda din integritet och vi vill erbjuda dig en skräddarsydd tjänst.
 • Vi samlar in personuppgifter för specifika ändamål baserat på ditt samtycke, vårt avtalsförhållande eller vårt företags legitima affärsintressen.
 • Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter och begära rättelse eller radering, med förbehåll för våra rättsliga skyldigheter.
 • Vi säljer inte dina personuppgifter till någon. Vid behov kan vi dela dina uppgifter med företag inom koncernen, partner och andra tjänsteleverantörer. Om detta händer kan deras egen integritetspolicy komma att gälla.
 • Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att skydda din information från missbruk och hålla den säker.

Om du vill veta mer kan du läsa vår fullständiga integritetspolicy nedan.

1. OMFATTNINGEN AV DENNA INTEGRITETSPOLICY OCH DITT SAMTYCKE

Genom att använda våra webbplatser eller genom att ge oss dina personuppgifter accepterar du de metoder som beskrivs i denna integritetspolicy. Om du inte samtycker till denna integritetspolicy, vänligen avstå från att använda eller besöka våra webbplatser eller tillhandahålla personuppgifter.

Chiquita förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst och vi kommer att meddela dig vid eventuella väsentliga ändringar.

2. PERSONUPPGIFTER SOM VI SAMLAR IN OM DIG

Vi samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga för ett visst ändamål eller som du ger oss ditt samtycke till genom dina tydliga handlingar och beteenden, eller av juridiska eller legitima skäl.

2.1. När du är användare, besökare eller följare av vårt varumärke, en journalist eller en partner till oss kan vi behandla följande information om dig:

Vilka uppgifter samlar vi in?

 • Personlig kontaktinformation såsom förnamn, efternamn, adress, e-postadress, födelsedatum, kön, land, telefonnummer, inklusive platsinformation;
 • Information om dig i relation till ett medieföretag;
 • Dina kommentarer och användargenererat innehåll, inklusive eventuella foton, videoklipp och personliga berättelser som du delar med oss;
 • Dina inloggningsuppgifter till kontot;
 • Dina profiler på sociala nätverk;
 • Dina önskemål om våra produkter.

Varför samlar vi in dessa uppgifter?

 • För att du ska kunna skapa och komma åt ditt kundkonto.
 • För att svara på dina frågor eller använda informationen för tävlingar du har deltagit i.
 • För att kontakta dig i marknadsföringssyfte eller skicka pressmeddelanden till dig, baserat på ditt samtycke eller på en tidigare interaktion med oss.
 • För att kombinera uppgifterna med information vi får från andra så att vi bättre kan förstå dina behov och ge dig bättre service, inklusive att anpassa webbplatser och ge dig intressebaserad annonsering.
 • För säkerhet och underhåll av våra webbplatser, för rapportering och för risk-, tvist- och registerhantering.
 • För att genomföra undersökningar som vi använder för forskningsändamål, baserat på ditt samtycke.

2.2 När du ansöker om en tjänst i vårt företag kan vi behandla följande information om dig:

Vilka uppgifter samlar vi in?

 • Ditt/dina förnamn, efternamn, titel, kön.
 • Fullständig adress inklusive ort, land och postnummer, telefonnummer, e-postadress.
 • Erfarenheter och referenser.
 • Eventuell annan information som finns i ditt CV, följebrev och andra dokument som du delar med oss på frivillig basis.

Varför samlar vi in dessa uppgifter?

 • För att gå igenom din ansökan, baserat på din inlämning.
 • För att vi ska kunna kontakta dig.
 • För att dela din dokumentation med intern personal eller partner som behöver tillgång till den.
 • För att verifiera dina referenser, baserat på våra legitima intressen.
 • För att använda vid tillsättande av eventuella andra positioner, om du samtycker till detta.

3. MED VEM DELAR VI PERSONUPPGIFTER

Vi kan lämna ut dina personuppgifter för ett specifikt ändamål till vem som helst som är medlem i Chiquita-koncernen, vilket innebär vårt holdingbolag och dess dotterbolag; tjänsteleverantörer och mediepartner; finansinstitut, logistikleverantörer, kommersiella partner samt myndigheter om så krävs enligt lag.

Vi kan använda tredje parter såsom nätverksannonsörer och annonsutbyten för att visa dig annonser på tredje parts webbplatser efter att du har lämnat våra webbplatser, och vi kan använda analyser genomförda av tredje part samt andra tjänsteleverantörer för att utvärdera och förse oss och/eller tredje part med information om användningen av webbplatserna. Du kan läsa mer om det i vårt Cookie-meddelande.

Dessa mottagare kan vara baserade utanför det land från vilket du har åtkomst till webbplatserna. Vi kräver att sådana tredje parter, som kan vara baserade utanför det land från vilket du har åtkomst till webbplatserna, följer alla relevanta dataskyddslagar.

Vi kan föreslå sociala plugins, med vilka vi i så fall kan komma att samla in och behandla information om ditt konto på sociala medieplattformar. Tredjepartsplattformens användning av information som samlats in från dig (eller som godkänts av dig) styrs av den tredje partens egen sekretesspolicy och dina inställningar på tjänsten.

4. SÅ LAGRAR, SÄKRAR OCH BEHÅLLER VI INFORMATION

Vi vidtar alla rimliga tekniska, organisatoriska och juridiska åtgärder för att skydda de personuppgifter vi har mot förlust, obehörig åtkomst eller avslöjande samt mot annat missbruk. Dina personuppgifter kommer inte att säljas eller lämnas ut till någon annan tredje part utöver vad som anges i denna integritetspolicy.

När de personuppgifter som vi samlar in inte längre behövs för det angivna ändamålet, eller för lagkrav, förstör eller raderar vi dem på ett säkert sätt.

5. DINA RÄTTIGHETER

5.1 SÅ KAN DU FÅ TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER OCH BEGÄRA RÄTTELSE AV DEM

Du kan begära tillgång till de personuppgifter vi har om dig genom att kontakta oss på privacyUS@chiquita.com. Du har rätt att berätta för oss om du vill återkalla ditt samtycke, korrigera, uppdatera eller radera dina personuppgifter i våra register eller invända mot någon behandling. Ange ditt fullständiga namn och dina uppgifter för att hjälpa oss att hantera din förfrågan. För detta ändamål kan vi efter eget gottfinnande kräva en kopia av en identitetshandling.

Du kan när som helst välja bort marknadsföringskommunikation genom att följa de ”välja-bort”-alternativ som tillhandahålls eller genom att kontakta oss (privacyUS@chiquita.com). Du kan också begränsa användningen av spårningsteknik (till exempel cookies för vilka du kan ställa in din webbläsare så att den varnar dig innan du godtar dem, eller så kan du helt enkelt ställa in den så att den aldrig godtar dem).

5.2 SÅ KONTAKTAR DU OSS

Chiquita Brands International Sàrl, registrerat i Schweiz under nummer CH55010520897, baserat i La Tuilière 16, 1163 Etoy, Schweiz, fungerar som personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som den behandlar inom ramen för denna integritetspolicy och för insamlingsändamål. Chiquita Europe B. V., har utsetts till juridiskt ombud i Europeiska unionen (Franklinweg 354207 HX, Gorinchem, Nederländerna)

Du har också rätt att när som helst lämna in ett klagomål till din dataskyddsmyndighet.

Om du är orolig för ett eventuellt ingrepp i dina integritetsrättigheter eller missbruk av dina personuppgifter av oss, eller om du har några frågor eller kommentarer, kan du kontakta vårt dataskyddskontor via e-post på privacyUS@chiquita.comeller med vanlig post på Chiquita Brands International Sàrl, La Tuilière 16, 1163 Etoy, Schweiz.

cookiemeddelande

 

Eftersom användningen av tredjepartsspårare via vår webbplats inte helt kan kontrolleras av oss, ska eventuella specifika hänvisningar till tredjepartsspårare betraktas som vägledande. För att få fullständig information ombeds du att konsultera integritetspolicyn för respektive tredjepartstjänster som anges i detta dokument.

Med tanke på den objektiva komplexiteten kring spårningsteknik uppmuntras du att kontakta oss om du vill få ytterligare information om användningen av sådan teknik på vår webbplats.

 

ÄNDRA SPRÅK FÖR COOKIEBANNERN

Om du vill ändra språket på samtyckesskärmen för cookies måste du ändra ditt webbläsarspråk i webbläsarens inställningar. Nedan hittar du instruktioner om hur du gör det:

Google Chrome

 1. Öppna Chrome på din dator.
 2. Klicka på Mer uppe till höger. Inställningar.
 3. Klicka på Avancerat längst ner.
 4. Klicka på Språk under ”Språk”.
 5. Klicka på Mer bredvid det språk du vill använda. …
 6. Klicka på Visa Google Chrome på det här språket. …
 7. Starta om Chrome för att tillämpa ändringarna.

https://support.google.com/chrome/answer/173424?hl=en&co=GENIE.Platform%3DDesktop

Byta till ett annat språk i Firefox

 1. Klicka på Firefox i menyraden högst upp på skärmen och välj Inställningar. Klicka på menyknappen och välj Alternativ/Inställningar. Klicka på menyknappen. och välj Inställningar.
 2. I avsnittet Språk i panelen Allmänt väljer du ett språk i rullgardinsmenyn.
 3. Starta om Firefox.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/use-firefox-another-language

Använd Microsoft Edge på ett annat språk

 1. Gå till Inställningar och mer > Inställningar.
 2. Välj Språk i listan Inställningar.
 3. Om du vill lägga till ett språk i listan över föredragna språk väljer du Lägg till språk.
 4. När språket har lagts till klickar du bredvid språket och väljer sedan Visa Microsoft Edge på det här språket

https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/use-microsoft-edge-in-another-language-4da8b5e0-11ce-7ea4-81d7-4e332eec551f

Så ändrar du språket i Safari

 1. Öppna Apple-menyn.
 2. Välj Systeminställningar.
 3. Klicka på Språk och region.
 4. Klicka på knappen ”+” längst ner i rutan Föredragna språk.
 5. Hitta och välj ditt språk.
 6. Klicka på Lägg till.
 7. Dra det språk du vill använda till toppen av språklistan och släpp det där.

https://medium.com/@samjh715/how-to-change-language-of-a-browser-in-mac-or-windows-bc5811154df3

© 2021 – Chiquita Brands International Sàrl – Alla rättigheter förbehållna