”You can put them in a salad
You can put them in a pie-aye
Any way you want to eat them
It’s impossible to beat them…”

Som vår traditionella jingel säger smakar Chiquita-bananer bra oavsett hur du äter dem. De är så goda att till och med jingeln kan låta bra i vilken stil som helst utan att förlora sin originalitet!

it sounds so good

Dela en speciell version av jingeln

Oavsett om det är rock, dans, rap, klassisk, country eller någon annan genre tycker vi att du ska lyssna och ge det en chans! Du kommer att upptäcka att Chiquita inte bara ”peels so good” utan också ”sounds so good!”
Ladda ner jingelns basspår och skapa en specialversion!*

 

Välj din favoritgenre, spela ditt instrument, sjung eller vissla med.

Följ bara anvisningarna nedan:

  • Ändra inte jingelns melodi. Den måste vara tydligt identifierbar.
  • Se till att texterna överensstämmer med varumärkets image och Chiquitas riktlinjer.
  • Eventuella ändringar i texten måste börja med raden ”I’m Chiquita banana and I’ve come to say…”

När du är klar med din kompositionen delar du den på sociala medier med hashtaggen # ItSoundsSoGoodoch taggar @chiquitabanana på Instagram eller @chiquitabananaofficial på Tiktok.

De mest kreativa jinglarna kommer att presenteras i en video med återblickar i slutet av året!!

Med Chiquita kan man säga att allt ”peels so good!”

*Versioner som skapats av användare får enbart användas för initiativets syften och kommer att granskas och godkännas av Chiquita. Chiquita kan när som helst begära att de tas bort om de inte följer varumärkets riktlinjer.

*Användning, distribution, inspelning eller registrering av någon original- och/eller specialversion av Chiquita-jingeln är inte tillåten på något sätt, förutom enligt vad som föreskrivs i initiativet ”it sounds so good”.

*Användare är direkt ansvariga för innehåll/element/meddelanden som förmedlas i deras speciella skapelser av Chiquita-jingeln och inte uppfyller kraven, är stötande eller skadar varumärkets image och anseende.

*Genom att delta i initiativet ”it sounds so good” accepterar användarna dessa villkor och samtycker till att ge Chiquita rättigheterna till alla skapelser som gjorts för initiativets syfte (inklusive eventuella dokument som formaliserar överföringen av rättigheter).