Projektet San San Pond Sak

2009 skapade vi, i samarbete med Rewe, ett program för bevarande av den biologiska mångfalden i San San Pond Sak. Det är ett våtmarksområde i Panama, upptaget i Unescos lista över Biosfärerna.

Det första steget: inköp och omvandling till en naturlig livsmiljö av ett område på 120 hektar, använt som betesmark. Målsättningen är att ingripa för att bevara och skydda sjökor och havssköldpaddor. Projektet San San Pond Sak genomförs i samarbete med de panamesiska myndigheterna och organisationer inom den civila gemenskapen och involverar lokalsamhällena.