Samhället

Hos Chiquita är det sociala företagsansvaret en viktig del av vår affärsstrategi.
Vi strävar efter att arbeta på ett socialt ansvarsfullt sätt, var vi än är verksamma och försöker att balansera behoven och möjligheterna hos våra olika medarbetare och alla som har ett intresse för vår verksamhet och vårt resultat.

Den största delen av vår sociala strävan grundar sig i sättet på vilket vi interagerar med våra anställda och med våra medarbetare i hela världen. Våra arbetsmetoder, vår syn på relationerna på arbetsmarknaden och vår företagskultur spelar in på en daglig basis.

Vår strävan är att vara tillgängliga för alla som bor och arbetar vid våra odlingar och inrättningar, som skolor och sjukhus, samt att garantera löner och förmåner som alltid är högre än vad lokala lagar och arbetsregler kräver.

Vår strävan i tillämpningen
  • Förbud mot barnarbete
  • Övervakning av hälso-och säkerhetsåtgärder
  • Föreningsfrihet och rätt till kollektiva förhandlingar
  • Förbud mot diskriminering
  • Lämpliga arbetstider
  • Skälig ersättning