Nogalreservatet

Vi har säkrat ett regnskogsområde inom ett område som används för bananodling, genom att förvandla det till ett naturreservat.
Nature & Community Project Nogal i Costa Rica startades 2004 med målsättningen att skydda den biologiska mångfalden med involvering av lokalsamhällena. Efter fastställande av ett partnerskap med Migros, en schweizisk distributör och GTZ, ett tyskt företag startade samarbetsprojekt. Projektet berör ett område på 100 hektar av regnskog, vilket innefattar ett område som används för bananodling.
2006 erkändes området officiellt av regeringen i Costa Rica som Private Wildlife Refuge.

Detta är webbplatsen för projektet: www.nogalreserve.com