Juridisk information

För användarna av Chiquita Webbplatsen:


Användningssätt av vårt material

Det är möjligt att ladda hem, använda och kopiera materialet som finns på Chiquitas Webbplats, endast för personligt bruk och inte av kommersiella skäl. Inget kopierat material får vara täckt av copyright och får inte innehålla varumärken eller andra äganderättsnoteringar inom webbplatsen och som avser materialet som ska kopieras. Med undantag för vad som auktoriseras i denna paragraf, utlämnas inte någon licens beträffande äganderätt, varumärken, patent eller annan intellektuell äganderätt för material, produkter, tjänster, märken, processer eller teknologier som beskrivs häri. Sådana rättigheter innehas av Chiquita Brands L.L.C. av dennes dotterbolag och/eller tredje part ägare till sådana rättigheter. Det är INTE tillåtet att skapa ramade länkar till Chiquitas Webbplats utan uttrycklig skriftlig auktorisering från Chiquita Brands L.L.C. För specifika frågor beträffande webbplatsen eller dess innehåll, ber vi att kontakta webmaster@Chiquita.com.


Daterat material

Allt daterat material som innehålls i Chiquitas Webbplats, har skapats och laddats upp på aktuellt och noggrant sätt enligt Chiquita Brands L.L.C. och dess partners bästa kunskaper vid tillfället för utgåvan. Trots detta, ansvarar inte Chiquita Brands L.L.C för eventuella felaktiga intryck som kan ha sitt ursprung i läsningen av det daterade materialet. Vi rekommenderar att noggrant kontrollera datum för utgåvan av det daterade materialet på Chiquitas webbplats.


Chiquita Varumärken

Chiquitas namn och logo, produkterna och namnen som tillhör dessa, designmärken och slogans är märken eller varumärken som tillhör Chiquita Brands L.L.C. eller dess dotterbolag eller partners.
I synnerhet: är CHIQUITA, CHIQUITA & BLUE OVAL DESIGN, MISS CHIQUITA, AMIGO, CHICO, CONSUL märken som tillhör Chiquita Brands L.L.C. och dess partners. Alla dessa varumärken anges gemensamt som "Chiquita namn och varumärken".

Du är inte auktoriserad att använda något som helst Chiquita varumärke i någon reklam eller för någon annan kommersiell avsikt utan föregående skriftlig auktorisering från Chiquita Brands L.C.C. Förfrågan om auktorisering ska sändas till: Office of General Counsel, Chiquita Brands International, Inc., 550 South Caldwell Street, Charlotte, North Caroline 28202, United States of America.


Brott mot Copyright

Om du anser att någon information eller innehåll i din ägo har använts på Chiquitas Webbplats, på ett sådant sätt att det utgör brott mot copyright, ber vi att framföra skriftlig kommunikation (ett e-postmeddelande är tillräckligt) som omfattar identifiering av arbetet som är täckt av copyright, vilket du anser har kränkts samt positionen på Chiquitas Webbplats där du anser att brottet har inträffat. Uppge dessutom din adress, ett telefonnummer och e-postadress. Vi kommer att ta bort sådant innehåll efter verifieringen av din reklamation. Det är möjligt att sända denna anmärkning beträffande Legal Counsel via adressen webmaster@Chiquita.com eller med post till:

Chiquita Brands International, Inc.
550 South Caldwell Street
Charlotte, North Caroline 28202
United States of America
Att: Legal Counsel


Chiquitas Webbplats hanteras av en webbplats i staten North Caroline, Stati Uniti d'America. Vi garanterar inte att materialet som finns på vår webbplats är lämpligt eller tillgängligt för användning utanför Italien. Om du går in på vår webbplats från andra orter, ansvarar du för överensstämmelsen med lokala lagar.