Miljön
Vi arbetar kontinuerligt för att ta större miljöansvar. Alla våra odlingar som producerar bananer har förbättrats för att motsvara de krav som ställs av Rainforest Alliance. Här följer en del av våra procedurer:

Bevarande och återbeskogning

Regnskogen är en av de mest värdefulla naturtillgångarna i världen. Skogen är hem för tusentals arter, inklusive de djur som hotas av utrotning, såsom den tretåiga sengångaren och den rödögda lövgrodan. Tack vare återbeskogning och andra åtgärder bidrar vi till att bevara dessa fantastiska varelsers livsmiljö.

Avfallsbehandling

Bananplantorna växer snabbt och på 9 månader når de en höjd på 4 meter. Vid tillfället för nedskärningen av klasen, kvarstår en betydande mängd värdefullt organiskt avfall, som vi samlar upp och låter bryta ned till ett naturligt gödningsmedel. Vi separerar avfall och återanvänder alla plastmaterial.

Bevarande av vatten

Vattnet är den beståndsdel som garanterar liv och även där det regnar mycket, som i de tropiska regionerna där bananerna odlas, är det en resurs som måste bevaras. På våra odlingar har vi inrättat ett återvinningssystem som låter oss minimera slöseriet.